1.c Ūdens - šķīdumi

Varavīksne mēģenē

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperiments sniedz ieskatu tajā, ka dažādas koncentrācijas (blīvuma) cukura šķīdumi nesajaucas savā starpā – veido atsevišķus slāņus vienā mēģenē, ko uzskatāmi demonstrē tiem pievienotās dažādās krāsas. Eksperimentu ir iespējams veikt arī mājas apstākļos. Tas ir noderīgs  sākumskolas un pamatskolas skolēniem, apgūstot blīvuma jēdzienu. Šis eksperiments māca darbu veikt rūpīgi un uzmanīgi, lai tas nevainojami izdotos.

Balto ziedu krāsošana ar pārtikas krāsvielām. E

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

 

 

Eksperimenta mērķis: demonstrēt, kā notiek ūdens uzsūkšanās augos.
Demonstrējums paredzēts sākumskolas un pamatskolas klašu grupām dabas zinības priekšmetā.

Tējas kā šķīduma iegūšana NP

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Katrs skolēns no mājām atnes tējas maisiņu un caurspīdīgu krūzīti. Klasē veic eksperimentu – vēro šķīduma veidošanos.

Vai cukurs šķīst benzīnā?

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Vai ienaidnieka auto degvielas tvertē iebērts cukurs radīs nopietnus dzinēja bojājumus?
Baumu līmenī tiek pieņemts, ka automašīnas benzīna tvertnē iebērtais cukurs var izraisīt ļoti nopietnus dzinēja bojājumus. Pieņēmums, ka benzīna tvertnē iebērtais cukurs piesārņos dzinēju, netieši nozīmē to, ka cukurs šķīst benzīnā un ka tādejādi ar benzīnu tas nokļūst dzinējā. Eksperimentāli tas tiek pārbaudīts.

Vai tiešām mana ūdens pudele ledusskapī saraujas? R

Ūdens blīvuma izmaiņas atkarībā no temperatūras.

Kā ūdenī iespējams skābekļa trūkums? R

Īss raksts par skābekļa šķīdība ūdenī un faktori, kas to ietekmē.

Vai saldūdens ir smagāks nekā jūras vai okeāna ūdens? R

Rakstā dots īss skaidrojums par blīvuma atšķirībām saldūdenim un sālsūdenim.

Vai visi sāļi šķīst vienādi? E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Demonstrējums/laboratorijas darbs ar vienkāršu, bet uzskatāmu piemēru tam, ka ne visas vielas ir ūdenī šķīstošas vielas.

 

Ogles filtrs ūdens attīrīšanai E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Ūdeni no krāsvielām ir iespējams attīrīt ar to, kas pieejams mājas aptieciņā. Aktivēto ogli var izmantot ūdens attīrīšanai no krāsainām izšķīdušām vielām.

Stalagmīta iegūšana. E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperiments parāda pārsātinātu šķīdumu īpašības. Eksperiments noderēs tematā “Dispersās sistēmas”. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Kā atdalīt vārāmo sāli no ūdens E

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Šajā eksperimentā skolēni mājas apstākļos noskaidro, kā atdalīt vārāmo sāli no ūdens, izmantojot saules enerģiju. Eksperimentu veic kā paststāvīgo darbu 8.-9. klasē.

Ķīmiskā varavīksne

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola, pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis ir demonstrēt skolēniem vienu no reakcijas pazīmēm – krāsas maiņu. Atkarībā no klašu grupas var papildinā eksperimentu ar izejvielas un produktu īpašību izpēti, ka arī reakcijas vienādojumu pierakstu. Eksperimentā tiek iegūti šķīdumi, kuriem ir varavīksnei raksturīgās krāsas.

Dzelzs korozija sālsūdenī

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Dzelzs korozija (rūsēšana) NaCl un KCl šķīdumā. Dotais eksperiments paskaidro, kā un kāpēc ceļu apstrāde ar sāls šķīdumiem bojā automašīnu korpusus.

Brīnumburbuļi E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Luminiscence kā dabas parādība ir novērota jau ļoti sen. Cilvēki bija novērojuši ziemeļblāzmu un jāņtārpiņus, kā arī minerālmēslu spīdēšanu tumsā.

Eksperiments  paredzēts sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kas  ļauj  izprast gaismas ietekmi uz vielām. Eksperimentu veic kā demonstrējumu.

Eksperimenta mērķis: iepazīstināt skolēnus ar vielām, kuras UV gaismas iedarbībā spīd.

Kalcijas jonu kompleksonometriskā noteikšana E

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta laikā kvantitatīvi nosaka kalcija jonu daudzumu. Skolēni gūst priekšstatu par kompleksonometriju. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā.

Plānslāņa hromatogrāfija E

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Hromatogrāfija uz filtrpapīra E

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Ekperimentā tiek parādīts, no kādām krāsām sastāv konkrētās krāsas marķieris, piemēram, zaļas krāsas marķieris sastāv no zilas un dzeltenas krāsas.

Ūdens uzkarsēšana papīra tūtā E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā pārbauda un novēro ūdens siltumietilpību. Eksperiments paredzēts pamatskolas skolēniem. Eksperimentu var veikt gan kā skolēnu laboratorijas darbu, gan kā demonstrējumu.

Notekūdeņu attīrīšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperiments modelē notekūdeņu attīrīšanu no mehāniskiem piemaisījumiem (smilšu filtrs) un parāda aktīvās ogles absorbējošās īpašības.

Ziepju un trauku mazgāšanas līdzekļu emulģējošā iedarbība

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis ir laboratorijas apstākļos iegūt ziepes un izpētīt mazgāšanas līdzekļu īpašības. Darbu var izmantot kā laboratorijas darbu vai mājasdarbu, pamatskolā un vidusskolā.

Sulfāta kvalitatīvā noteikšana mazgāšanas līdzeklī

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā tiek iegūts nešķīstošais bārija sulfāts, lai noteiku sūlfātjonus mazgāšanas līdzeklī. Eksperimentu var veikt vidusskolā kā laboratorijas darbu.

 

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU ĪPAŠĪBAS UN SASTĀVS: ZIEPJU IEGŪŠANA NP

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentos iemācās paši laboratorijas apstākļos iegūt ziepes un pēta mazgāšanas līdzekļu īpašības.

Drošība –

Nātrija hidroksīds ir kodīgs. Strādājot ar to, jāizmanto aizsargbrilles un cimdi. Ziepju iegūšanu nedrīkst veikt mājas apstākļos!

6 M sālsskābe ir kodīga. Strādājot ar to, jāizmanto aizsargbrilles un cimdi.

Mazgāšanas līdzeklis maina virsmas spraigumu

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Eksperimentu var izmantot pamatskolā un vidusskolā kā laboratorijas darbu.

 

Peldošais sērkociņš

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Eksperiments var tikt izmantots kā laboratorijas darbs sākumskolā.

 

Virsmas spraiguma izmaiņas – monētas vārglāzē

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā laikā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Eksperimentu var izmantot kā parakstisko darbu sākumskolā.

Ūdens piliens ar un bez mazgāšanas līdzekļa uz auduma virsmas

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentos pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Eksperimentu var izmantot kā praktisko darbu sākumskolā.

Cukura satura noteikšana Coca-Cola dzērienā

Laiks - virs 20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Eksperimentā pēc blīvuma nosaka cukura daudzumu Coca-Cola un citos līdzīgos dzērienos.