1b. Gaisa sastāvs

Ūdenslīdēju zvans

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā tiek pārbaudīts, vai zem ūdens iegremdētā glāzē saglabājas gaiss.

Slāpstošā liesma

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimenta gaitā tiek noskaidrots, ka degšanai nepieciešams skābeklis.

 

 

Gaiss, tā piesārņojums I

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Latvijas Dabas muzeja organizētā konkursa 5 uzdevumi par aktuāliem ar gaisu un atmosfēras aizsardzību saistītiem jautājumiem. Konkursa uzdevumi ir paredzēti 5.-6. klašu skolēniem, bet  var piedāvāt arī 8. klasei pārbaudīt savas zināšanas par gaisa tēmu.

Ūdens iztvaikošana

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

1

Laboratorijas darbs ūdens fizikālo īpašību noskaidrošanai. Eksperimentā novēro ūdens agregātstāvokļa maiņu. Salīdzina masas.

Balons, kurš nav jāpūš!

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

1

Visvairāk patiks pirmskolas vecuma bērniem, bet interesi rada gan sākumskolā, gan pamatskolā. Var veikt kā mājas eksperimentu. Šis darbs ir vairāk domāts kā demonstrējums – vai var piepūst balonu, izmantojot vielas, ko var atrast virtuves skapītī.

Sveces lifts – E

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

0

Eksperiments parāda, kā, svecei degot slēgtā traukā, samazinās skābekļa daudzums un tā vietā ieplūst ūdens.  Tas māca eksperimentālo darbu veikt rūpīgi un uzmanīgi, cītīgi novērot līdz eksperimenta beigām.

Benzīna tvaiku un gaisa maisījuma eksplozija

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā aizdedzina benzīna tvaiku un gaisa maisījumu, radot eksploziju. Eksperiments skaidro iekšdedzes dzinēja cilindrā notiekošās eksplozijas principu. Taču tas modelē arī sprādienus, kas rodas dabas gāzes, sašķidrinātās gāzes noplūžu gadījumā, kā arī neuzmanīgi rīkojoties ar benzīnu. Tas māca eksperimentālo darbu veikt, ievērojot darba drošību un precizitāti.

Sveču degšana dažāda lieluma traukos

Laiks - līdz 5 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperiments parāda skābekļa nepieciešamību degšanas procesā.

Skābekļa iegūšana

Laiks - 5-10 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

2

Eksperimentā skolēni apgūst vienkāršas laboratorijas darbu veikšanas prasmes un iegūst gaisā esošu gāzi – skābekli.

Kas nodzēš sveci?

Laiks - līdz 5 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimenta mērķis: pierādīt, ka ogļskābā gāze ir viela, kura aptur degšanu.

Kas paliek pēc degšanas? (liecības par slāpekli gaisā) E

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta mērķis: novērot degšanu (oksidēšanos) noslēgtā sistēmā. Pierādīt, kāds ir sistēmas sastāvs pēc degšanas.

 

Dvīņu glāzes NP

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperimenta nolūks ir demonstrēt, ka slēgtā traukā degoša svece nodziest un, tajā pazeminoties spiedienam, divas glāzes “salīp” kopā.

Apgāztā glāze – E

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Brīnumeksperiments, kas pārsteidz klātesošos. Šajā eksperimentā atmosfēras spiediens palīdz noturēt ūdeni glāzē.