2f. Dzīvo organismu dažādība, iedalījums, mikroskops

Kaitēkļi puķu podā

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Novērojumu var izmantot temata apguvei par ekosistēmām un dzīvo organismu mijiedarbību, pilnveidojot skolēnu novērošanas prasmes un prasmi strādāt ar mikroskopu.

Kas dzīvo puķūdenī?

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

1

Interesants pētnieciskais darbs sākumskolā un pamatskolā, mācoties par dzīvo organismu daudzveidību, kurā skolēni paši pārliecinās, ka pastāv dzīvie organismi, kurus nevar saskatīt ar neapbruņotu aci.

Darbs nav sarežģīts un izpildāms vienas mācību stundas laikā.

 

Kaitēkļi puķu podā NP

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Novērojums pielietojams temata apguvei par ekosistēmām un dzīvo organismu mijiedarbību, pilnveidojot skolēnu novērošanas prasmes un prasmi strādāt ar mikroskopu.

Kas dzīvo puķūdenī? NP

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Interesants pētnieciskais darbs sākumskolā un pamatskolā, mācoties par dzīvo organismu daudzveidību, kurā skolēni paši pārliecinās, ka pastāv dzīvie organismi, kurus ar aci saskatīt nevar. Darbs nav sarežģīts un izpildāms vienas mācību stundas laikā.

Mikroskops un lupa NP

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Izpēta un salīdzina mikroskopu un lupu. Skaidro kopīgo un atšķirīgo mikroskopa un lupas uzbūvē un pielietošanā.

Cepurīšsēņu sporas NP

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā sēnei nogriež kātiņu, cepurīti uzliek uz baltas papīra lapas ar lapiņā uz leju un apsedz ar stikla burku. Nākamajā dienā paceļ sēnes cepurīti, lai apskatītu radušās sporas. Eksperiments skaidro sporu rašanās procesu.

Rauga sēnes augšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperiments skaidro rauga sēnes augšanu.

 

Augu šūnas

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Eksperiments skaidro, kā ar lupas palīdzību izpētīt augļu un dārzeņu šūnas.