2g. Ekosistēma, arī augsne, arī piemājas dārzs un akvārijs

Trūdvielas augsnes sastāvā

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā var konstatēt, ka karsējot mēģeni ar augsni redzami dūumi un sajūtama smaka. Tas māca eksperimentālo darbu veikt rūpīgi un uzmanīgi.

Ūdens augsnes sastāvā

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Demonstrējuma rezultāta var konstatēt, kā augsne ir ūdens.

Gaiss augsnē

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā var redzēt, ka ieberot augni glāzē ar ūdeni, tai nogrimstot virs ūdens paceļas gaisa burbuļi. Tas māca eksperimentālo darbu veikt rūpīgi un uzmanīgi.

Ekosistēma – augsne

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentu var veikt sākumskolā, gan arī pamatskolas dabaszinību priekšmetā, mācoties par ekosistēmām un dzīvo organismu mijiedarbību. Skolēni ar vienkārša eksperimenta palīdzību noskaidro, ka sauja dārza augsne arī ir ekosistēma, kurā mīt dzīvie organismi –  sīki kukaiņi, vaboles un sliekas u.c. organismi.

 

Kaitēkļi puķu podā

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Novērojumu var izmantot temata apguvei par ekosistēmām un dzīvo organismu mijiedarbību, pilnveidojot skolēnu novērošanas prasmes un prasmi strādāt ar mikroskopu.

Kā ūdenī iespējams skābekļa trūkums? R

Īss raksts par skābekļa šķīdība ūdenī un faktori, kas to ietekmē.

Apkati trūdvielas augsnē ar lupu

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Eksperimentā augsnes piciņu uzliek uz papīra, saspiež un apskata caur lupu. Eksperiments skaidro, ka augsnē ir trūdvielas, kas palīdz augiem augt.

Augu augšana grantī un trūdvielām bagātā augsnē

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Eksperimentā 2 dažādās kastītēs ieber granti un augsni un iesēj sēkliņas. Eksperiments skaidro, ka augsnē atrodas trūdvielas.