3a. Kustība, spēks, gravitācija, vienkāršie ierīces

Leidenfrosta efekts izmantojot šķidro slāpekli. Piliens uz gāzes spilvena

Laiks - līdz 5 min
Vecums - vidusskola, pamatskola, sākumskola
Drošība -

2

Eksperimenta mērķis ir parādīt Leidenfrosta efektu, kā piemēru izmantojot šķidro slāpekli.

Reaktīvie ratiņi NP

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Tiek veikti triki ar gaisu, novērota reaktīvā kustība.

Gaisa spilvens. I

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Svira un podziņas

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola, sākumskola
Drošība -

0

Izgatavo reaktīvo balonraķeti! NP

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

1

Aviolaineri lido ļoti ātri, jo tiem ir jaudīgi reaktīvie dzinēji. Tie rada spēcīgu, uz aizmuguri vērstu gaisa plūsmu, kura dzen lidmašīnu uz priekšu. Eksperimentā skolēni varēs pētīt reaktīvā dzinēja darbības principu, liekot balonam lidot pāri istabai.

Spēku iedarbības novērošana

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Skolēns pēta, kādi spēki iedarbojas uz ripojošu dzelzs lodīti.

Gaisa spilvens. II

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Skolēni izgatavo modeli gaisa spilvena darbības demonstrēšanai, lai pārliecināties par berzes samazināšanas iespējām ar gaisa spilvena palīdzību.