Eksperiments ar kustīgajiem ratiņiem

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperiments  skaidro ātruma jēdzienu un palīdz skolēniem saprast, kas ir “ātrums”, kā arī skolēniem māca apkopot eksperimenta rezultātus tabulā. Demonstrējumu veic skolotājs. Skolotājs ratiņus palaiž ar dažādu ātrumu un izmēra kustības laiku un ceļu, kuru nobrauca ratiņi.  Skolēni vēro eksperimentu un aizpilda tabulu darba lapā.

Kustības ātruma aprēķināšana

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Skolēni iegūst datus un rēķina skriešanas ātrumu.