4e. Skaņa. Dzirde

Kā pārvietot skaņu?

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Skolēni izgatavo telefona modeli: plastmasas vai papīra pamatnē ar lāpāmadatu izdur caurumu un izvelk tam cauri diegu, kuru iekšpusē nostiprina ar sērkociņu. Kad diegs nostiepts taisni, var sākt sarunu. Viens runā glāzītē, otrs – tur glāzīti pie auss un klausās.

Skaņas rašanās

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Skolēni veic eksperimentu un pārliecinās, vai skaņa izplatās pa gaisu!

Dejojoši krāsaini, hmmm, tārpiņi

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā ir parādīts, kā var pagatavot skaisto krāsaino strūklaku, izmantojot cietes un ūdens maisījuma īpašības.

Skaņas NP

Pasaule ir bagāta ar dažādām skaņām. Ar skaņu palīdzību dzīvās būtnes sazinās. Aktivitāte paaugstina un nostiprina bērnu uzmanību, pielietojot dzirdi, padara rāmāku prātu, saasina uztveri jutīgākai dabas pieredzei.

Ūdens ērģeles

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Ar stikla glāzi, kas daļēji piepildīta ar ūdeni, novēro, ka rodas skaņa, velkot samitrināta pirksta galu gar glāzes malu. Novēro, ka skaņas augstums mainās atkarībā no ūdens tilpuma glāzē.

Auss darbības modelēšana

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Šis eksperiments skolēniem palīdz labāk izprast, kā auss uztver skaņu. Auss modeli izgatavo no kartona šķīvja, kartona caurules un balona vai polietilēna plēves. Pēc tam auss modeli pieliek pie skaļa skaņas avota. Skolēni ar pirkstu var just, ka membrāna vibrē, kā arī pārliecinās, kā asi priekšmeti bojā bungplēvīti.

Skaņu dažādība

Laiks - 15-20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Skolēni ar aizvērtām acīm klausās skaņās un pēc tam tās atzīmē darba lapā (skatīt pielikumā). Skaņas ir dažādas, skan no dažāda attāluma, lai skolēniem būtu interesanti noteikt skaņas cēloni, ko pēc tam salīdzināt, izvērtēt (patīkama skaņa, nepatīkama, skaļa, klusa u. tml.). Mācās sadarboties ar klasesbiedriem, salīdzināt rezultātus, izdarīt secinājumus.