5c. Zeme un debesis, debess puses, pasaules uc kartes, debess ķermeņi

Kompasa izgatavošana

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Kompass ir ierīce Zemes debespušu noteikšanai. Pazīstamākais ir magnētiskais kompass. Veicot eksperimentu, iemācīsies izgatavot kompasu mājas apstākļos, pieaugušo uzraudzībā.

Ēnas virziens un garums P

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Varbūt tev kādreiz ir radies jautājums: “Kāpēc pulksteņa rādītāju kustība notiek virzienā no kreisās uz labo pusi? Kāpēc ne otrādāk?” Veicot eksperimentu “Ēnas virziens un garums”, tu gūsi atbildes uz šiem jautājumiem.

Kā noteikt atrašanās vietu uz planētas Zeme? (Ģeogrāfiskās koordinātes) P

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperiments mācās noteikt atrašanās vietu, lietojot apgūtos jēdzienus: paralēle – ģeogrāfiskais platums (Z p., D p.), meridiāna – ģeogrāfiksias garums (A g., R g.).

DL Plāns un mērogs

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Skolēni, lasot aprakstu, zīmē plānu. Atceras topogrāfiskās zīmes.