5d. Orientēšanās vidē

Apkārtnes plāna zīmēšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Skolēns mācās zīmēt apkārtnes plānu. Praktiskajā darbā pielieto savas zināšanas un izpratni par debespusēm, mērogu un topogrāfiskajām zīmēm.

Kompasa izgatavošana

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

1

Kompass ir ierīce Zemes debespušu noteikšanai. Pazīstamākais ir magnētiskais kompass. Veicot eksperimentu, iemācīsies izgatavot kompasu mājas apstākļos, pieaugušo uzraudzībā.

DL Plāns un mērogs

Laiks - 5-10 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

0

Skolēni, lasot aprakstu, zīmē plānu. Atceras topogrāfiskās zīmes.