6a. Atmosfēra. Laikapstākļi, to izmaiņas, gaisa baloni. Klimats

Gaiss, tā piesārņojums I

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Latvijas Dabas muzeja organizētā konkursa 5 uzdevumi par aktuāliem ar gaisu un atmosfēras aizsardzību saistītiem jautājumiem. Konkursa uzdevumi ir paredzēti 5.-6. klašu skolēniem, bet  var piedāvāt arī 8. klasei pārbaudīt savas zināšanas par gaisa tēmu.

Eksperiments ar silto gaisu

Laiks - 5-10 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

3

Eksperiments pierāda, ka, svecei degot, rodas siltums, kas sasilda gaisu un kura molekulas, kinētiskās enerģijas dēļ, liek rotēt papīram.

Ūdens aprites dabā modelēšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - sākumskola
Drošība -

3

Ar novērojuma palīdzību tiek noskaidrots, ka ūdens dabā iztvaiko ne tikai no upēm un ezeriem. Tā pat iztvaiko ūdens no ārā novietotiem traukiem.

 

Gaisa masa NP

Laiks - 10-15 min
Vecums - pamatskola

Eksperiments pierāda, ka gaisam ir masa.