9. Dabas vides saglabāšana

Gaiss, tā piesārņojums I

Laiks - 10-15 min
Vecums - sākumskola, pamatskola
Drošība -

0

Latvijas Dabas muzeja organizētā konkursa 5 uzdevumi par aktuāliem ar gaisu un atmosfēras aizsardzību saistītiem jautājumiem. Konkursa uzdevumi ir paredzēti 5.-6. klašu skolēniem, bet  var piedāvāt arī 8. klasei pārbaudīt savas zināšanas par gaisa tēmu.

Lapsa-Trusis-Lapa

Laiks - virs 20 min

Šis ir uzdevums, kas aicina aizdomāties par „līdzsvara” nozīmi dabā.

(S)audzē mežu!

Nolūks ir veicināt bērnu vides apziņas veidošanos, rosinot bērnus uz sociāli aktīvu rīcību savas apkārtnes
sakopšanā un uzlabošanā.

Pilsētas piesārņotā gaisa (smoga) veidošanās modelēšana stikla burkā

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

1

Eksperimentā modelē smoga veidošanos, ko rada burkā ar miru gaisu sadedzinot papīru un vienlaicīgi dzesējot burkas vāku.

Smoga veidošanās modelēšana mērcilindrā

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola, vidusskola
Drošība -

2

Eksperiments modelē smoga veidošanos.

Notekūdeņu attīrīšana

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Eksperiments modelē notekūdeņu attīrīšanu no mehāniskiem piemaisījumiem (smilšu filtrs) un parāda aktīvās ogles absorbējošās īpašības.

Kadmija konstatēšana dienas gaismas spuldzēs

Laiks - 15-20 min
Vecums - vidusskola
Drošība -

3

Skolēni apgūst kvalitatīvās analītiskās ķīmijas metodi – spēj identificēt ķīmisko elemetnu kadmiju.

 

Piesārņojuma izplatīšanās ātrums augsnē

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Šajā eksperimentā ir iespēja pārbaudīt piesārņojuma izplatīšanās ātrumu augsnē.

Pētījums ” Apkārtējās vides piesārņojuma novērošana”

Laiks - virs 20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

2

Skolēni noskaidro, kādi atkritumi nonāk apkārtējā vidē cilvēku darbības rezultātā.

Atkritumu tilpuma samazināšana

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā ar saplacinātām tukšām sulas vai piena pakām ir iespējams uzzināt, cik reizes iespējams samazināt atkritumu tilpumu.