pH vērtības noteikšana ikdienā lietojamos šķidrumos

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Nosaka pH vērtību dažādiem ikdienā lietojamajiem šķidrumiem, izmantojot universālo indikatora papīru.

 Sagrupē dotos šķīdrumus pēc to vides, pamatojoties uz eksperimenta rezultātiem.

 

Sarkanā kāposta ekstrakta kā vides pH indikatora izmantošana

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

0

Eksperimentā ir parādīts, kā var pagatavot sarkano kāpostu indikatoru un ar to noteikt dažādu sķīdumu vides reakciju (skāba, neitrāla vai sārmaina).

MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻU pH NP

Laiks - 15-20 min
Vecums - pamatskola
Drošība -

1

Pārbauda dažādu mazgāšanas līdzekļu pH