Izotopi R

Populārzinātniskā raksta saturs: izotopi, kas tie ir un kā tos izmanto. Izotopa C-14 izmantošana dažādās jomās.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.