Kāpēc alfa starojums ir visbīstamākais? R

Populārzinātniskā raksta saturs: alfa starojuma uzbūve, īpašības un kādus draudus šis starojums spēj radīt veselībai.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.