Ūdens iztvaikošana

Laboratorijas darbs ūdens fizikālo īpašību noskaidrošanai. Eksperimentā novēro ūdens agregātstāvokļa maiņu. Salīdzina masas.

Nepieciešams: 1

 • spirta lampiņa
 • mēģene
 • tīģeļknaibles
 • balons
 • ledus
 • svari

Darba gaita: 2

 1. Iemet mēģenē dažus ledus gabaliņus.
 2. Izstaipa rūpīgi gumijas balonu.
 3. Uzvelk mēģenes galam gumijas balonu.
 4. Aizdedz spirta lampiņu.
 5. Novieto mēģeni slīpi virs spirta lampiņas un silda.
 6. Vēro ledus kušanu.
 7. Pārtrauc sildīšanu, kad ūdens pārgājis gāzveida stāvoklī.

 

Kādas izmaiņas šajā laikā notiek ar balonu?

 1. Ļauj mēģenei atdzist.
 2. Pieraksta novērojumus.
 3.  Salīdzina, ja ir iespējams, mēģenes masu pirms un pēc eksperimenta.

Metodiskās norādes: 3

Salīdzināt var ne tikai masu, bet arī cieta, šķidra un gāzveida ūdens tilpumu.

 

Sagatavoja: Sanita Pelīte

Adaptēts pēc A.Bartuseviča „Laboratorijas darbi un praktiskie darbi ķīmijā pamatskolā”, ZVAIGZNE ABC, 2001