Infografika: 86% ķīmijā un farmācijā strādājošo saņem vairāk par 700 EUR 

03.07.2015

Nozare

Ķīmijas un farmācijas nozarē strādājošo vidējais atalgojums šī gada pirmajā ceturksnī bija par aptuveni 200 eiro vairāk nekā vidējais atalgojums valstī 2015. gada pirmajos trijos mēnešos, kas bija 558 eiro. Vairāk nekā trešdaļa jomā nodarbināto cilvēku vienā darba vietā strādā 10 un vairāk gadus, jo tos apmierina gan atalgojums, gan darba vide, liecina Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas (LAĶĪFA) biedru darbinieku veiktais pētījums.  

Latvijas kimika anatomija

“Liela daļa sabiedrības nezina, ar ko ikdienā nodarbojas ķīmiķis, tādēļ ar šīs aptaujas palīdzību mēs vēlamies parādīt, kādi ir ķīmijas un farmācijas nozarē nodarbinātie speciālisti. Tāpat pašlaik strādājam, lai informētu jauniešus un vecākus par izglītības un karjeras iespējām ķīmijas un farmācijas nozarē, jo jau tuvākajā laikā nozarē būs nepieciešami vismaz 1000 jauni darbinieki,” komentē Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas valdes priekšsēdētājs Vitālijs Skrīvelis, piebilstot, ka LAĶĪFA jūnija sākumā prezentēja mājaslapu www.kimiko.lv, kas ir vienots interneta resurss informācijai par nozari un izglītības iestādēm, konkrētām prakses vietām, lai jauniešiem būtu vieglāk orientēties ķīmijas un farmācijas nozares izglītības un darba iespējās.

Asociācijas uzņēmumu darbinieku aptauja atklāj, ka Latvijas lielākajos ķīmijas un farmācijas uzņēmumos strādājošie speciālisti novērtē ne tikai atalgojumu un iespēju savienot darbu ar personīgo dzīvi, bet arī interesanto darbu un labus darba apstākļus. Lielākā daļa jeb 77,4% respondentu kā galveno iemeslu strādāt tieši ķīmijas vai farmācijas nozarē min interesanto darbu. Savukārt 22,6% atklāj, ka pašreizējā darba vietā ir saņēmuši trīs un vairāk paaugstinājumus. Tajā pašā laikā 62,3% aptaujāto speciālistu uzsver, ka motivāciju strādāt sekmē arī atsaucīgi un laipni kolēģi.

“Iespējas kāpt par karjeras kāpnēm nozarē ir ļoti lielas. Daudzi jaunie speciālisti, kuri darbu kādā no Latvijas ķīmijas vai farmācijas uzņēmumiem sāka uzreiz pēc prakses augstskolā vai koledžā, aptuveni desmit gados ir kļuvuši par vidējā līmeņa vadītājiem, bet ambiciozākajiem ir izdevies kļūt pat par augstākā līmeņa vadītājiem. To var skaidrot ar apstākli, ka uzņēmumi ir ieinteresēti savu jauno speciālistu karjeras izaugsmē, jo tie cilvēki, kuri pamazām kāpuši pa karjeras kāpnēm, kā vadītāji daudz labāk saprot darbinieku vajadzības,” uzsver V. Skrīvelis. 

Tāpat aptauja parāda, ka 75,3% respondentu ir attiecības, un 42% norāda, ka tiem ir viens vai divi bērni. “Lielai daļai darbinieku vēl nav bērnu, jo daļa jauno speciālistu darbu sāk uzreiz pēc bakalaura vai maģistra studiju programmas absolvēšanas, tādēļ tie šajā dzīves posmā vairāk koncentrējas uz karjeras attīstīšanu, taču ir arī tādi darbinieki, kuriem ir trīs, četri un pat vairāk bērni. Ķīmiķi noteikti ir ģimenes cilvēki,” uzsver V. Skrīvelis. 

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedru aptauja notika 2015. gada maijā, un tajā piedalījās uzņēmumos strādājošie, izņemot administrācijas darbiniekus. 

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija dibināta 1995. gadā, kad, apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija. Tā ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās, un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšana par likumdošanas ieviešanas jautājumiem un nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana.