Par mums

Bērni dalās zināšanās par ķīmiju

Ķīmiķo.lv - iepazīsti un iemīli ķīmiju

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas īstenotā projekta Ķīmiķo.lv mērķis ir veicināt bērnu, jauniešu un viņu vecāku interesi par ķīmiju kā aizraujošu pasaules izzināšanas veidu, skolas mācību priekšmetu un nākotnes profesiju. Projekta ietvaros Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas biedri informēs topošos un esošos ķīmijas studentus par nozares uzņēmumu piedāvātajām karjeras izaugsmes iespējām. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).
lasīt vairāk

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija apvieno nozares uzņēmumus kopīgiem mērķiem

Asociācija ir bezpeļņas organizācija, kas pārstāv uzņēmēju intereses valdībā, Saeimā, izpildinstitūcijās un tās galvenie darbības virzieni ir piedalīšanās nozares likumdošanas aktu izstrādē un pilnveidošanā, konsultāciju sniegšanā par likumdošanas ieviešanas jautājumiem, nozarei labvēlīgās uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšana. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijas darbība sākās 1995.gadā, kad apvienojoties lielākajiem farmaceitisko produktu ražotājiem, tika izveidota Latvijas Zāļu ražotāju asociācija. 2000. gadā Asociācijas darbības sfēra tika paplašināta, piesaistot uzņēmumus, kuri darbojas arī citos ķīmijas nozares sektoros, un nomainīts asociācijas nosaukums - Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija.
lasīt vairāk

Kontakti

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija

Dzirnavu iela 93-27, Rīga, LV-1011

Raina Dūrēja- Dombrovska

Izpilddirektore
Tālrunis
(+371) 67298683
Epasts

Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētu projektu “Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klasteris LifeScience.lv” (Nr. 3.2.1.1/16/A/007).

Latvijas Dzīvības zinātņu nozares attīstības klastera misija ir apvienot ražotājus, zinātniekus, kā arī citas ieinteresētās puses, lai, izmantojot modernās pētījumu metodes un inovatīvas tehnoloģijas, risinātu jaunas sociālās un ekonomiskās problēmas. Tāpat arī klasteris izveidots, lai apmierinātu pieaugošo patērētāju pieprasījumu pēc augstākas kvalitātes un drošākas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, funkcionālās kosmētikas produktiem, kā arī veselīgākas funkcionālās pārtikas globālajā tirgū.

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp dzīvības zinātņu nozares komersantiem un pētniecības, izglītības un zināšanu izplatīšanas organizācijām. Projekts radīts arī, lai sekmētu sadarbību starp citām institūcijām un īstenotu klastera aktivitātes jomās, kas noteiktas kā prioritāras Viedās specializācijas stratēģijā. Tādējādi paredzēts paaugstināt nozares komersantu konkurētspēju, produktivitāti un eksportspēju, kā arī veicināt inovāciju un jaunu produktu veidošanu.

Realizējot klastera stratēģiju, projekta ietvaros uzlabosies klastera dalībnieku – komersantu – konkurētspēja vietējā un starptautiskajā tirgū. Kopīgas mārketinga programmas produktu izplatīšanā veicinās stabila noieta attīstību un eksportspēju, samazinās uzņēmumu izmaksas un paaugstinās produktivitāti, ieguldījumu pētniecībā un attīstībā.

Projekta ietvaros atbalstāmās darbības:

  • Pieredzes apmaiņas braucieni
  • Klastera starptautiskās sadarbības veicināšana
  • Sadarbības veicināšanas pasākumi apgrozījuma pieaugumam
  • Nozares reputācijas kampaņa
  • Eksportspējas veicināšanas aktivitātes. Tirgus datu iegāde
  • Mārketinga un reklāmas materiālu izveide
  • Sadarbības veicināšana produktivitātes paaugstināšanai
  • Sadarbība inovāciju un jaunu produktu vai pakalpojumu izveidē un ievirzīšanā tirgū
  • Cilvēkresursi. Jauniešu piesaistes kampaņa
  • Projekta īstenošana uzsākta 2016. gadā un noslēgsies 2020. gada nogalē.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir 488’187,00 EUR, no tām 414’958,95 EUR ir ERAF atbalsts.

lasīt vairāk