Atkritumu tilpuma samazināšana

Eksperimentā ar saplacinātām tukšām sulas vai piena pakām ir iespējams uzzināt, cik reizes iespējams samazināt atkritumu tilpumu.

Nepieciešams: 1

  • Tukšas sulas vai piena pakas (iepriekš izskalotas);
  • šķēres;
  • lineāls.

Darba gaita: 2

  1. Aprēķini vienas pakas tilpumu kubikcentimetros. Atceries, ka taisnstūra paralēlskaldņa tilpums ir vienāds ar tā pamata īsākās un garākās malas un augstuma reizinājumu.
  2. Izgriez pakām plastmasa daļas, ja tādas ir.
  3. Nogriez vienai pakai augšdaļu. Pārējās pakas saplacini un ievieto šajā pakā.
  4. Sarēķini cik saplacinātās pakas izdevās ievietot vienā pakā?
  5. Aprēķini cik lielu tilpumu aizņemtu visas pakas kopā, ja tās nebūtu saplacinātas?
  6. Cik reizes iespējams samazināt atkritumu tilpumu, šādi apstrādājot pakas?

Metodiskās norādes: 3

Šādi tiek noskaidrots, jo lielāku tilpumu aizņem atkritumi, jo vairāk konteineru  nepieciešams to savākšanai!

Sagatavoja Iveta Medne, imedne8@gmail.com

Adaptēts pēc  Kreicberga.I, Kusiņa.M, Mežzīle.D, A. Nikolajenko. Izzini pasauli! Dabaszinības 6.klasei. izdevniecība Zvaigzne ABC 2007.