Augu augšana grantī un trūdvielām bagātā augsnē

Eksperimentā 2 dažādās kastītēs ieber granti un augsni un iesēj sēkliņas. Eksperiments skaidro, ka augsnē atrodas trūdvielas.

Nepieciešams: 1

  • Sēkliņas,
  • grants vai smilts,
  • augsne,
  • 2 kastītes.

Darba gaita: 2

  1. Ieber vienā kastītē granti.
  2. Ieber otrā kastītē augsni.
  3. Iesēj abās kastītēs sēkliņas.
  4. Kopj sēkliņas abās kastītēs vienādi.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments parāda, ka augsnē ir trūdvielas, kas palīdz augt augiem. Skolēniem jānoskaidro: kāpēc kastītē ar augsni izauga kupls un spēcīgs augs, bet kastītē ar granti – sīks un vārgs?

 

Darba drošība! Abas kastītes jānovieto drošā vietā uz līdzenas virsmas.

 

Sagatavoja: Indra Skranda

Adaptēts pēc: Arājs R., Drulle V., Miesniece A. Izzini pasauli! Dabaszinības. Mācību grāmata 4.klase.- Apgāds Zvaigzne ABC, 2005.