Auss darbības modelēšana

Šis eksperiments skolēniem palīdz labāk izprast, kā auss uztver skaņu. Auss modeli izgatavo no kartona šķīvja, kartona caurules un balona vai polietilēna plēves. Pēc tam auss modeli pieliek pie skaļa skaņas avota. Skolēni ar pirkstu var just, ka membrāna vibrē, kā arī pārliecinās, kā asi priekšmeti bojā bungplēvīti.

Nepieciešams: 1

  • Kartona šķīvis,
  • šķēres vai papīra nazis,
  • kartona caurule vai kartona glāze,
  • pārgriezts balona gabals vai polietilēna plēves gabals,
  • gumija,
  • skaļš mūzikas avots.

Darba gaita: 2

  1. Izgriež kartona šķīvim caurumu pa vidu.
  2. Uzmauc šķīvi uz kartona caurules.
  3. Uzstiepj caurules otrā galā  un nostiprina ar gumiju pārgriezta balona vai polietilēna plēves gabalu.
  4. Pieliek šķīvi pie skaļa skaņas avota un pirkstu pieliek pie plēves, lai pārliecinātos, ka tā vibrē.

Metodiskās norādes: 3

Pēc eksperimenta pārrunāt ar skolēniem bungplēvītes nozīmi un kāpēc nedrīkst bāzt ausī asus priekšmetus, jo var sabojāt bungplēvīti.

Adaptēts pēc I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa “Dabaszinības 5. klasei”, “Lielvārds”, 2006. g. (121.lpp.)

Materiālu adaptēja Sarmīte Pelša, sarmite.pelsa@gmail.com

Papildināja un video pievienoja: Ābels Vatuļins.