Sulfāta kvalitatīvā noteikšana mazgāšanas līdzeklī

Eksperimentā tiek iegūts nešķīstošais bārija sulfāts, lai noteiku sūlfātjonus mazgāšanas līdzeklī. Eksperimentu var veikt vidusskolā kā laboratorijas darbu.

 

Nepieciešams: 1

 • Destilēts vai dejonizēts ūdens;
 • sālsskābe, 6M;
 • BaCl2 šķīdums;
 • veļas mazgāšanas pulvera paraugs;
 • vārglāze, 50 mL;
 • mērcilindrs, 50 mL;
 • svari;
 • stikla nūjiņa;
 • mēģene;
 • pilināmā pipete;
 • piltuve;
 • filtrpapīrs;
 • universālindikatora papīrs.

Darba gaita: 2

 1. Pagatavo vārglāze 5% veļas mazgāšanas pulvera šķīdumu.
 2. Pievieno sālsskābi tā, lai šķīduma pH vērtība ir 1.
 3. Filtrē pagatavoto šķīdumu, ja šķīdumā ir nogulsnes.
 4. Ielej mēģenē pagatavoto šķīdumu.
 5. Pielej mēģenē 1 mL piesātinātā BaCl2 šķīdumu.
 6. Novēro nogulšņu veidošanos.

Metodiskās norādes: 3

Tiek novērota bārija sulfāta rašanās – veidojas balts koloīds šķīdums.  Pēc 10-15 minūtēm novēro nogulšņu rašanos.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com