Bārija karbonāta sintēze NP

Eksperimenta laikā tiek sintezēts nešķīstošais bārija karbonāts. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu pamatskolā un vidusskolā.

Nepieciešams: 1

 • Bārija nitrāta piesātinātais šķīdums;
 • destilētais ūdens;
 • amonija karbonāts;
 • elektriskā plītiņa;
 • mērcilindrs, 50 mL;
 • vārglāze, 100 mL;
 • Bihnera piltuve;
 • Bunzena kolba;
 • filtrpapīrs.

Darba gaita: 2

 1. Karsē destilēto ūdeni.
 2. Pievieno karsto destilēto ūdeni piesātinātajam bārija nitrāta šķīdumam, tā lai destilātā ūdens un bārija nitrāta attiecībsa būtu 1:1.
 3. Filtrē iegūto silto šķīdumu.
 4. Pievieno filtrātam nelielu amonija karbonāta šķīduma daudzumu.
 5. Filtrē iegūtās nogulsnes caur Bihnera piltuvi.
 6. Mazgā iegūtās nogulsnes ar destilētu ūdeni.
 7. Žāvē iegūtās nogulsne 120 – 150ºC temperatūrā.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimenta laikā tiek sintezēts  nešķīstošais bārija karbonāts.

Ba(NO3)2 + NH4(CO3)2 -> BaCO3 + 2NH4NO3

Doto eksperimentu ir ieteicams izmantot praktiskā iznākuma aprēķināšanā.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com