Bārija nitrāta sintēze NP

Eksperimenta laikā tiek sintezēts šķīstošais bārija nitrāts. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu pamatskolā un vidusskolā.

 

Nepieciešams: 1

 • Bārija hlorīda dihidrāts, 30 g;
 • destilēts ūdens, 100 mL;
 • nātrija nitrāts, 20,4 g;
 • svari;
 • vārglāze, 100 mL, 4 gab.;
 • elektriskā plītiņa;
 • stikla nūjiņa;
 • piltuve;
 • filtrpapīrs;
 • mērcilindrs, 50 mL.

Darba gaita: 2

 1. Nosver 30 g bārija hlorīda dihidrāta.
 2. Ieber nosvērto bārija hlorīda dihidrātu pirmajā vārglāzē.
 3. Ielej 50 mL destilētā ūdens mērcilindrā un pārlej to otrā vārglāzē.
 4. Karsē destilēto ūdeni, līdz tas sāk vārīties.
 5. Pārlej verdošu destilēto ūdeni pirmajā vārglāzē ar bārija hlorīda dihidrātu.
 6. Nosver 20,4 g nātrija nitrāta.
 7. Ieber nosvērto nātrija nitrātu trešajā vārglāzē.
 8. Ielej 15 – 20 mL destilētā ūdens mērcilindrā un pārlej to ceturtajā vārglāzē.
 9. Karsē destilēto ūdeni, līdz tas sāk vārīties.
 10. Pārlej verdošu destilēto ūdeni trešajā vārglāzē ar nātrija nitrātu.
 11. Pārlej iegūto nātrija nitrāta šķīdumu pirmajā vārglāzē ar bārija hlorīda dihidrātu.
 12. Atdzesē lēnām iegūto šķīdumu.
 13. Filtrē iegūtos kristālus.
 14. Mazgā iegūtos kristālus uz filtra ar 5 – 10 mL destilēta ūdens.
 15. Žāvē iegūtos kristālus žāvējamajā skapī 60 – 80 ºC temperatūrā.

Metodiskās norādes: 3

Bārija nitrātu sintezē apmaiņas reakcijā, kas notiek starp bārija hlorīda dihidrātu un nātrija nitrātu, atbilstoši šādam reakcijas vienādojumam:

BaCl2 + 2NaNO3 -> Ba(NO3)2 + 2NaCl

Doto eksperimentu ir ieteicams izmantot praktiskā iznākuma aprēķināšanā.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com