2.12. Ceļa sargs NP

Tā ir nakts spēle. Viens spēlētājs sēž ceļa vidu, pa kuru nebrauc mašīnas. Acis tam  ir aizvērtas un viņam ir lukturītis. Citi spēlētāji mēģina klusu paiet viņam garām nepamanīti.

Nepieciešams: 1

  1. Acu apsējs.
  2. Kabatas lukturītis.

 

Darba gaita: 2

  1. Sargs sēž ceļa vidū ar aizvērtām acīm un lukturīti rokā. Pārējie bērni nostājas rindā pie starta līnijas 5 metru attālumā no sarga.
  2. Tad daži bērni mēģina aizlavīties sargam garām un sasniegt savas “mājas” – līniju, kas atrodas 3 metrus aiz sarga.
  3. Ja sargs kaut ko sadzird, viņš pavērš lukturīša staru šajā virzienā. Katrs, kuru sasniedz gaismas stars, sastingst. Nedrīkst ar lukturi rādīt apkārt cerībā, ka trāpīs.
  4. Kad vairāki dalībnieki ir sasaldēti, vadītājs apstādina spēli, tiem var ļaut atgriezties sākuma un mēģināt vēlreiz.
  5. Pirmais, kas sasniedz māju, kļūst par nākošo sargu.

Metodiskās norādes: 3

Lavīšanās, koncentrēšanās.

  • Diena, līdzena vieta.
  • 5 un vairāk cilvēkiem.
  • 6 un vairāk gadi.

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins