1.12. Dabas procesi (Kornels, vides spēle) NP

Šajā spēlē grupai jāattēlo kāds dabas process, piemēram, tauriņa dzīves cikls, gadalaiku maiņa, apledošana vai saules sistēma, ūdens riņķošana dabā, barības ķēde, fotosintēze vai pat leduslaikmeta iestāšanās. Vadītājs var izmantot to iepriekšējās stundās apgūtā mācību satura eksperimentālai apgūšanai.

Nepieciešams: 1

Nekas nav nepieciešams.

Darba gaita: 2

  1. Lai spēlētu “dabas procesus” nepieciešami 12-18 dalībnieki. Mazāk dalībnieki nespēs attēlot visas procesa daļas, ja būs vairāk kā 20 cilvēki – dažiem var pietrūkt lomas. Lielas grupas var dalīt uz pusēm.
  2. Ļaujiet grupai dabas procesu izvēlēties pašai, vai to norāda vadītājs.
  3. Bērnu grupās, iespējams, būs nepieciešams informēts dalībnieks, kas var palīdzēt izveidot dabas procesu.
  4. Būtu labi, ja arī pieaugušo grupā kāds zinošs dalībnieks varētu paskaidrot dabas procesa būtību un vadīt procesa attēlošanas sagatavošanu. Dabas procesu principi tiek apgūti pašā spēles laikā. Zināmā mērā tas arī ir šīs spēles uzdevums.

Metodiskās norādes: 3

Nosaki laiku, cik ilgi drīkst gatavot priekšnesumu, un pamudini viņus būt pēc iespējas radošākiem.

Grupā, kurai bija uzdots parādīt ūdens riņķojumu dabā, vairāki spēlētāji attēloja lietus lāses. Lietus lāšu attēlotāji ar pantomīmas palīdzību rādīja, kā tā krīt no debesīm, tad ripo lejā pa kalnu uz kādu iedomātu ezeru.

Atļauts lietot arī paskaidrojumus, taču tie nedrīkst izvirzīties spēles centrā un novērst uzmanību no spēles radošā gara un sadarbības. Dabas process ir jāattēlo vienīgi ar darbību, neļaujiet spēlētājiem savu koncepciju izklāstīt vārdos. Pēc priekšnesuma grupa, ja tas ir nepieciešams un viņi paši to vēlas, var paskaidrot, ko viņi darīja.

Kamēr grupa nav beigusi savu dabas procesa attēlošanas priekšnesumu, palūdz skatītājus skaļi neteikt minējumus.

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv