Daudzkājis

Iepazīt dabu un sev apkārt esošo pasauli ar maņu palīdzību.

Darba gaita: 2

  1. Aiciniet dalībniekus sastāties vienā rindā. Apzinīgāko skolēnu nolieciet priekšā.
  2. Aizmugurē vēlams atrasties vēl kādam pieaugušajam, lai palīdzētu pieskat pārējos dalībniekus.
  3. Aiciniet dalībniekus pacelt rokas gaisā un pēc tam novietot uz priekšā stāvoša pleciem.
  4. Tad paņemiet līdera rokas un pārējiem palūdziet aiztaisīt acis (un mutes!), kamēr līderi aizvedat uz daudzkāja priekšgalu. Dažreiz visa rinda jau pēc dažām sekundēm izjūk, dažreiz tā stāv, kā ir norādīts.
  5. Vadaiet, ja tas iespējams, daudzkāji pa vairāk un vairāk uz izaicinošu reljefu – ap baļķiem, ap kokiem, dubļiem vai ko citu.
  6. Vadot šādi, jūs varat nokļūt, kur vēlaties, taču atceraties, ka jāiet ir uzmanīgi, lai neviens nepakrīt! Mēģiniet apstāties, pirms kas tāds var notikt! Uzsveriet, cik grūti ir darīt pareizi, un cik svarīgi ir sadarboties, nevis tikai virzīt un vilkt. Izmantot vat arī citas sajūtas, nevis tikai acis, lai sajustu ceļu. Ja viņi paskatās (mazie tā parasti dara), tad nav īsti no svara.

Metodiskās norādes: 3

Spēles noslēgumā seko lieli aplausi, ja ir uzdevums paveikts labi – un, protams, tā tas tiek paveikts vienmēr.

Ar dalībniekiem var pārrunāt par daudzkājiem, kāpuriem vai ko citu, un to kā viņi jūtas, veicot uzdevumu.

 

Sagatavoja: Marta Zedina, martazedina@gmail.com

Adaptēts : No grāmatas „Play, learn and have fun! Environmental Games and Activities for rangers and schools”