DL Plāns un mērogs

Skolēni, lasot aprakstu, zīmē plānu. Atceras topogrāfiskās zīmes.

Nepieciešams: 1

  • Darba lapa,
  • parastais zīmulis,
  • dzēšgumija.

Darba gaita: 2

  1. Veic uzdevumus darba lapā.
  2. Apmainas ar darba lapām ar blakusedētāju.
  3. Salīdzina ar klasesbiedru darba lapas, atrod neprecizitātes un veic uzlabojumus darbā.

Metodiskās norādes: 3

Skolēni ar mācību grūtībām var izmantot atgādni “Topogrāfiskās zīmes”.

Pievienoja Dacīte Rozentāle  dacitere@inbox.lv

Adaptēts no   “Dabaszinības 4.klasei” Zvaigzne ABC

Pilnveidoja: Viktorija Gedrovica, vg18021@edu.lu.lv