2.03. Dubultošana (Kornels, vides spēle) NP

Spēle iepazīstina bērnus ar dabas vidi, modina dabisko interesi par augiem, akmeņiem un dzīvniekiem.

Vadītājs pirms spēles salasa dabīgos objektus. Tiem jābūt pietiekamā daudzumā dabā, lai tos viegli varētu atrast. Neizmanto dzīvus objektus, piem., augus un kukaiņus.

Nepieciešams: 1

Galvas apsēji (2. gab.).

Darba gaita: 2

  1. Skolēniem nezinot savāc 10 dažādus dabas priekšmetus, piemēram, akmeņus, sēklas, čiekurus, augu daļas, lapas un kaut ko, kas liecina par dzīvnieku klātbūtni.
  2. Šos priekšmetus saliek uz lakatiņa un otru lakatiņu pārsedz pāri.
  3. Dalībniekiem pasaka, ka zem lakatiņa atrodas 10 lietas, kuras var atrast tuvākajā apkārtnē, un ka uz 25 sekundēm parādīsiet viņiem, kas zem lakatiņa atrodas. Priekšmeti ir jāatceras.
  4. Aicina dalībniekus sameklēt redzēto priekšmetu dubultniekus, neko par savu atklājumu nesakot citiem.
  5. Pēc 5 minūtēm sapulcina  bērnus ap sākotnējiem objektiem.  Par katru no tiem pastāsta ko interesantu un tikai tad pavisam nopietni pajautā, piem., “Kurš ir atradis kļavas sēklu?” un izvelk šo vienu priekšmetu no lakatiņa apakšas. Šādi bērni uzzinās un atcerēsies jaunus faktus.
  6. Pēc tam ikreiz lūdz bērniem dalīties ar saviem atradumiem.

 

Metodiskās norādes: 3

Atmiņa, vizuālā uztvere, dabas apguve:

  • diena, it visur;
  • 2 cilvēki vai vairāki;
  • 5 gadi un vecāki.

Atkārtojot spēli vairākas reizes, skolēniem ievērojami palielināsies koncentrēšanās spējas un atmiņa.

 

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv