1.05. Dzīvnieku mīklas (Kornels, vides spēle) NP

Dzīvnieku mīklu spēle ir lielisks veids, lai rosinātu grupas entuziasmu plūstošās mācīšanās nodarbības sākumā. Tā palīdz lauzt pasivitātes ledu un rada kopības sajūtu grupā. Nepieciešami 5 – 30 dalībnieki.

Nepieciešams: 1

Apgalvojumu kartītes.

Darba gaita: 2

  1. Sagatavo apgalvojuma kartītes. Izvēlas 5 dzīvniekus, katru no savas ekosistēmas. Dzīvniekiem jābūt ar atšķirīgu raksturojumu. Katram dzīvniekam uz kartītēm uzraksta 6 apgalvojumus. Kopā izgatavo 30 kartītes.

      2. Ja nepieciešams, vadītājs grupai var palīdzēt.

      3. Kad grupa piesakās, ka ir savākusi visas sešas kartītes, iedodiet lapu ar vienkopus rakstītiem apgalvojumiem, lai varētu pārliecināties par atbilžu pareizību.

     4. Kad dzīvnieki ir noteikti, pareizās atbildes pārbaudītas un kartītes savāktas, aicini katras grupas dalībniekus pateikt 2-3 pašus interesantākos faktus par noteikto dzīvnieku.  

Metodiskās norādes: 3

Ieteikumi apgalvojumu kartīšu izgatavošanai.

  • Bērniem, kuri neprot lasīt vai nepazīst dzīvniekus, sagatavo vienkāršākus jautājumus. Izvēlas atšķirīgus dzīvniekus, tiem vieglāk būs uzrakstīt kartītes.
  • Ja vien dalībnieki nav pieredzējuši dabas pētnieki, izvēlas dzīvniekus ar skaidri un viegli atpazīstamām īpašībām. Piemēram, ja raksta pazīmes valim un vardei, tad izteikums “Man jāuzpeld ūdens virspusē, lai ieelpotu gaisu” ir neskaidrs, jo tas var attiekties uz abiem dzīvniekiem. Pievienojot frāzi “… un es dēju olas”, visas neskaidrības tiek novērstas.
  • Šo spēli var adaptēt ir pirmsskolas vecuma bērniem. Tie liek puzli no sagrieztas dzīvnieka fotogrāfijas vai zīmējuma. To sagriež 3 vai 4 daļās, lai katrā būtu redzama kāda dzīvnieka daļa.

Klusāka, plašāka spēle būs, ja 30 kartītes iedosi 4-5 spēlētāju komandām. Spēlētāji kopā meklē apgalvojumus. Šajā gadījumā spēlētājiem ir iespēja uzmanīgi izlasīt un diskutēt par visām 30 apgalvojumu kartītēm.   

Lai dalībnieki varētu pārbaudīt savu kartīšu pareizību, sagatavo katrai grupai pareizo apgalvojumu sarakstu un dzīvnieka attēlu lapas otrā pusē.

Adaptēts pēc J. B. Cornell. Sharing Nature: Nature Awareness Activities for All Ages. Nevada City, Crystal Clarity Publishers. 2015. Sagatavoja Jāzeps Logins

Pievienoja: Kristaps Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv