Elektroforēze NP

Eksperimentālais darbs ir paredzēts vidusskolēniem izpratnes radīšanai par elektroforēzes procesu. Eksperimentā novēro jonu kustību šķīdumā elektriskās strāvas iedarbībā, ko apliecina šķīduma krāsas maiņa.

Nepieciešams: 1

 • Vārglāze;
 • polietilēna pipetes, 2 gab,
 • U-veida caurule,
 • strāvas avots,
 • strūklene ar destilētu ūdeni,
 • elektrodi,
 • hronometrs,
 • lineāls,
 • milimetrpapīrs,
 • kālija jodīda šķ., 0,1 M,
 • sudraba nitrāta šķ., 0,05 M,
 • kālija nitrāta šķ., 0,05 M.

Darba gaita: 2

 1. Sajauc vārglāzē 80 mL 0,1 M KI šķīduma un 20 mL 0,05 M AgNO3 šķīduma.
 2. Ielej U-veida caurulē iegūto šķīdumu tik daudz, lai tas aizpildītu apmēram pusi no caurules tilpuma. Pēc tam abos caurules galos virs iegūtā sola ļoti lēnām un uzmanīgi ielej 0,05 M KNO3 šķīduma. KNO3 uzpilda tik daudz, lai pēc elektrodu pievietošanas iekārtai tie būtu šķīdumā. Ir jābūt saredzamai robežai starp šķīdumiem. Ja krasa robeža nav iegūta, uzpildīšana jāatkārto.
 3. Ievieto U-veida caurulē platīna elektrodus.
 4. Pievieno pie elektrodiem strāvas vadus, ieregulē 100 V spriegumu un tad iekārtu ieslēdz. Hronometru ieslēdz vienlaicīgi ar strāvas pieslēgšanu elektrolīzes iekārtai.
 5. Veic elektroforēzi 30 min. Ik pēc 5 minūtēm nomēra ar lineālu, atzīmē robežu atrašanās vietas un veic pierakstus tabulā. Ja sākas sola koagulācija, t.i. veidojas nogulsnes, elektroforēzi pārtrauc, un to atzīmē protokolā. Datus pieraksta tabulā.

Metodiskās norādes: 3

Ievērot drošību darbā ar elektrisko strāvu.