Mazgāšanas līdzeklis maina virsmas spraigumu

Eksperimentā pārbauda, kā mazgāšanas līdzeklis ietekmē virsmas spraigumu. Eksperimentu var izmantot pamatskolā un vidusskolā kā laboratorijas darbu.

 

Nepieciešams: 1

 • Paprikas pulveris, 10 g;
 • pārtikas eļļa, 50 mL;
 • ūdens;
 • koniskās kolbas, 100 mL,
 • aizbāznis;
 • svari;
 • karotīte;
 • piltuve;
 • stikla nūjiņa;
 • vate;
 • mērcilindrs, 250 mL;
 • mēģene;
 • pilināmā pipete.

 

Darba gaita: 2

 1. Ielej koniskajā kolbā 50 mL pārtikas eļļas.
 2. Pievieno koniskajā kolbā 10 g paprikas pulvera.
 3. Noslēdz konisko kolbu ar aizbāzni.
 4. Krata vai enerģiski maisa koniskās kolbas saturu vismaz 30 minūtes.
 5. Pagaida kamēr iegūtais šķīdums nostājas.
 6. Filtrē šķīdumu caur vari, filtrēšanas laikā atdala neizšķīdušo paprikas pūlveri.
 7. Ielej mērcilindrā 250 mL ūdens.
 8. Pārlej mēģenē iegūto šķīdumu no koniskās kolbas tā, lai piepildītu visu mēģeni.
 9. Iegremdē mēģeni ar šķīdumu mērcilindrā ar ūdeni.
 10. Uzpilina dažus pilienus trauku mazgāšanas līdzekļa uz ūdens virsmas tā, lai grimstot tas nonāktu virs mēģenes ar eļļu.

Metodiskās norādes: 3

Virsmas spraigums starp abiem šķidrumiem ir pietiekami liels, lai tie nesajauktos. Mazgāšanas līdzeklis šo virsmas spraigumu samazina un eļļa izplūst no mēģenes.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com