Ēnas izmēri atkarībā no gaismas avota

Skolēni novēro viena priekšmeta ēnas izmantojot dažādu apgaismojumu – lielu un mazu gaismas avotu. Rezultātu attēlo zīmējumā un veic secininājumus.

Nepieciešams: 1

  • Neliels priekšmets,
  • dažādi gaismas avoti (lukturītis, griestu lampa, galda lampa),
  • darba lapa (pielikums).

Darba gaita: 2

1. Skolēni iepazīstas ar darba lapu, uzdevumiem, kas jāveic.
2. Apgaismo izvēlēto priekšmetu ar vienu gaismas avotu, redzēto uzzīmē 1. laukumā darba lapā.
3. Atkārto eksperimentu ar pārējiem gaismas avotiem.
4. Apgaismo šo priekšmetu ar lielu gaismas avotu, redzēto uzzīmē 2. laukumā darba lapā.
5. Atkārto eksperimentu ar mazu gaismas avotu.
6. Izdara secinājumus, kā apgaismojums ietekmē ēnas izmērus, to pieraksta darba lapā.

Metodiskās norādes: 3

Adaptēts pēc „Dabaszinības bilingvāli 4. klasei: Darba burtnīca” RETORIKA A, 2009.g. (18.lpp.)

Materiālu adaptēja Sarmīte Pelša

e-pasts: sarmite.pelsa@gmail.com