Etiķskābes masas daļas (%) noteikšana konservu marinādē E

Eksperimenta mērķis ir praksē apgūt titrimetriju un masas daļas aprēķināšanu.

Nepieciešams: 1

 • Nātrija vai kālija hidroksīds, 0,1 mol/L;
 • fenolftaleīna šķīdums, 0,1%;
 • destilēts ūdens;
 • analizējamā konservu marināde;
 • pipete;
 • koniskā kolba, 250 mL, 3 gab.;
 • statīvs titrēšanai;
 • birete titrēšanai;
 • piltuve;
 • Mora pipete, 10 mL;
 • mērcilindrs, 10 mL;
 • vārglāze atkritumiem.

Darba gaita: 2

 1. Pārnes koniskajā kolbā 10 mL analizējamā parauga – konservu marinādes (ja nepieciešams, to atšķaida ar destilētu ūdeni).
 2. Pievieno ar pipeti 2–3 pilienus indikatora fenolftaleīna.
 3. Sastāda titrēšanas iekārtu.
 4. Titrē ar sārma šķīdumu, līdz kolbā parādās sārts krāsojums.
 5. Nolasa izlietota sārma tilpumu un pieraksta to tabulā.
 6. Atkārto titrēšanu vēl divas reizes.
 7. Izmanto aprēķiniem vidējo izlietoto sārma tilpumu.

Metodiskās norādes: 3

Metodes princips:
Etiķskābi CH3COOH titrē ar kālija hidroksīda šķīdumu. Titrējot notiek šāda reakcija:
CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf

Eksperimenta aprakstu rediģēja:
Valerija Rogovaja,
valeryrogovaya@gmail.com,
LU “Eksperimenti ķīmijā 2”