Fosfora(III) bromīda sintēze

Eksperiments attēlo divu nemetālu – broma un fosfora savstarpēju eksotermisku, ķīmisku reakciju.

Nepieciešams: 1

  • Broms;
  • sarkanais fosfors;
  • cilindrs ar vāciņu;
  • pincete.

Darba gaita: 2

  1. Ielej cilindrā bromu, cilindram uzliek vāciņu un novēro sarkanu broma tvaiku rašanos.
  2. Paņem ar pinceti nelielu sarkanā fosfora gabaliņu, to ievieto cilindrā ar bromu.
  3. Novēro fosfora aizdegšanos.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments ir jāveic velkmes skapī, jo eksotermiskā reakcijā izdalās liels siltuma daudzums.

Eksperiments ir jāveic kā demonstrējums, jo broma tvaiki ir toksiski un kodīgi, tie var izraisīt acu un elpceļu kairinājumu un bojājumus.

Reakcijas vienādojums

2P + 3Br2 ==> 2PBr3

Fosfora(III) bromīds ir bezkrāsaina, šķidra, viegli gaistoša viela.