Izzini planētas mežus NP

Mērķis
• Svešvalodas zināšanu pilnveidošana saistībā ar meža tēmu un datora lietošanas prasmju attīstīšana,
veicinot starptautisku pieredzes apmaiņu

Nepieciešams: 1

Nepieciešamie materiāli
• Darba lapa Nr. 7
• Svešvalodas vārdnīca
• Interneta pieslēgums

Darba gaita: 2

Svešvalodas skolotāja var internetā atrast sadarbības skolotāju un klasi kādā no pasaules valstīm, kas varētu
sarakstīties ar Latvijas klasi par meža un koku tēmu. Arī paši bērni var veidot šo sadarbību.

Sākotnēji klases viena otrai pārsūta pamatinformāciju par savas valsts mežiem, tāpēc skolotājs izdala
bērniem darba lapas Nr. 7. un paskaidro uzdevumu:
– iztulkot sava koka vārdu svešvalodās,
–atrast internetā informāciju un atbildes uz jautājumiem par koku un meža tēmu, kas var noderēt
starptautiskajā sarakstē.

Klases no abām valstīm izvēlas vienu kopīgu un interesantu tēmu saistībā ar mežu, piemēram, ticējumus
saistībā ar kokiem tautas folklorā, par kuru vāc informāciju, to iztulko un pārsūta viena otrai. Informācija var
tikt pārsūtīta rakstiski caur e-pastu, gan arī video ierakstu vai citādā formā.

Ideālā gadījumā abu klašu starptautiskā sarakste tiek noslēgta ar savstarpēju ciemošanos attiecīgās valsts
skolā un mežos, kas vēl vairāk nostiprina iegūtās zināšanas un valodu prasmi.

Metodiskās norādes: 3

Ievietoja: K.Freijs, epasts – k.freijs@inbox.lv
Aprobēts no : https://www.mammadaba.lv/images/mammadaba/Skolam/Izzini_mezu.pdf