Joda nitrīda iegūšana

Skolēni mācās sintēzēt nestabilus neorganiskus savienojumus. Veido priekšstatu par neorganisko savienojumu sintēzi, un to ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām.

Nepieciešams: 1

 • Kristāliskais jods, 2 g;
 • konc. amonjaka ūdens šķīdums, 30%, 20 ml;
 • etilspirts;
 • piesta un piestala;
 • porcelāna bļodiņa;
 • mērcilindrs;
 • vārglāze;
 • piltuve;
 • filtrpapīrs;
 • svari;
 • koka skaliņš.

Darba gaita: 2

 1. Saberž smalki piestā 2 g kristāliska joda, ieber to porcelāna bļodiņā.
 2. Pievieno 20 ml konc. amonjaka šķīdumu.
 3. Apmaisa ik pa brīdim bļodiņas saturu.
 4. Nofiltrē reakcijas maisījumu pēc 15-20 minūtēm, skalo ar nelielu ūdens daudzumu.
 5. Izskalo ar etilspirtu neizreaģējušo jodu, pēctam izskalo ar ūdeni.
 6. Novieto uz filtrpapīra mazās porcijās mitru joda nitrīdu un to izžāvē.
 7. Pieskaras ļoti uzmanīgi pie joda nitrīda ar koka skaliņu.

Metodiskās norādes: 3

Eksperiments veicams velkmes skapī!

Savienojums ir nestabils un sprādzienbīstams, tas var eksplodēt gaisa plūsmas, puteklīša vai trokšņa rezultātā. Darbs veicams velkmes skapī, jo izdalās smakojoši amonjaka tvaiki, reakcijas produkts ir sprāgstoša viela.

3I+ 2NH==> 2NI+ 3H2

 

Adaptēts pēc V. M. Drinka, “456 eksperimenti ķīmijā”, 2008, 201. lpp.