Kā cēlies nosaukums “ogļhidrāti”?

Eksperimenta laikā norisinās ogļhidrātu dalīšanās reakcija – tiek iegūta ogle. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu pamatskolā vai vidusskolā.

Nepieciešams: 1

 • Pārtikas cukurs;
 • ciete;
 • kokvilnas vate;
 • filtrpapīrs;
 • mēģene, 4 gab.;
 • spirta lampiņa;
 • mēģeņu turētājs;
 • mēģeņu statīvs;
 • šķēres.

Darba gaita: 2

 1. Sanumurē četras mēģenes no 1 līdz 4.
 2. Ieber pirmajā mēģenē 2 cm slāni cukura.
 3. Ieber otrajā mēģenē 2 cm slāni cietes.
 4. Ievieto trešajā mēģenē 2 cm slāni kokvilnas vati.
 5. Ievieto ceturtajā mēģenē 2 cm slāni sīki sasmalcināta filtrpapīra.
 6. Karsē mēģenes pēc kārtas ar gāzes degli vai uz spirta lampiņas. No sākuma jākarsē uzmanīgi, pēc tam spēcīgāk.
 7. Novēro produktu pārogļošanos. Kādas vēl pazīmes norāda par sadalīšanās reakcijas norisi?

 

Metodiskās norādes: 3

Parastais cukurs pēc smaržas atgādina karameli, vate un papīrs – degošu malku.

Liesma paraugus nav skārusi, taču visās mēģenēs novēro melnas ogles rašanos. Uz mēģeņu aukstajām sieniņām var pamanīt pilieniņus. Tos uzliekot uz balta bezūdens vara sulfāta, tas kļūst zils. Tātad tie ir ūdens pilieniņi.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: “Uz praktisko dzīvi orientētas izpratnes veidošanās ķīmijā”. Tālākizglītības kursu materiāls ķīmijas skolotājiem. LU ĶF ķīmijas didaktikas centrs

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com