Kā darbojas pults?

Skolēni nospiež uz pults pogu un, izmantojot mobilā telefona kameru, redz infrasarkano staru. Pēc tam, izmantojot spoguli un mobilā telefona kameru, novēro, kas notiek ar infrasarkano staru.

Ekperimentā tiks iepazīts infrasarkanais starojums, pults darbība (objekti var attālināti iedarboties cits uz citu) un elektromagnētiskie viļņi.

 

Nepieciešams: 1

  • Mobilais telefons, kurā ir videokamera (katram pārim),
  • spogulis (katram pārim),
  • viens vai vairāki televizori ar pultīm (visai klasei).

Darba gaita: 2

  1. Atbildi uz jautājumu: “Kā darbojas televizora pults un kas ir šis “maģiskais spēks”, kas palīdz ieslēgt televizoru vai pārslēgt kanālus?”.
  2. Nospied pults pogu, pieliekot klāt mobīlā telefona kameru, lai varētu redzēt staru.
  3. Apspriedies pāros, kā varētu darboties pults.
  4. Klausies skolotāja stāstījumā un noskaties demonstrēto multfilmu.
  5. Eksperimentē ar pulti, spoguli, mobilā telefona kameru. Mēģini ieslēgt televizoru ar spoguļa palīdzību (virzot pulti pret spoguli, kas atrodas pretī televizoram, nevis pret televizoru).
  6. Izdari secinājumus.

Metodiskās norādes: 3

Skolēni pēta, kā darbojas pults līdzīgi tam, kā parādīts multfilmā.

Skolēni stundā ir sapratuši, ka var būt lauki, ko neredzam un vienkāršoti – kā darbojas pults.

 

Skolotājs lieto jēdzienu „infrasarkanais stars”, bet skolēni var lietot vārdu „stars”.

Skolotājs var izvēlēties parādīt multfilmu pirms vai pēc eksperimenta.

Multfilma ir angļu valodā. Šo video var demonstrēt skolēniem. Video var arī izmantot skolotāja stāstījuma sagatavošanai: video ir parādīts kā vienkāršā valodā stāstīt bērniem par pults darbību.

 

Sagatavoja: Veronika Skripačova