Kā Delfu orākuls ieslīga transā? R

Populārzinātniskā raksta saturs: pēc zinātnieku minējumiem zemāko ogļūdeņražu, tajā skaitā etilēna gāzes dabiskā izplūde no iežiem, nodrošināja Delfu orākulu nokļūšanu transā.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.