Kādi ķīmiskie elementi vajadzīgi, lai rastos dzīvība? R

Populārzinātniskā raksta saturs: galvenie ķīmiskie elementi, kas ir nepieciešami dzīvības procesiem.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.