Kaitēkļi puķu podā NP

Novērojums pielietojams temata apguvei par ekosistēmām un dzīvo organismu mijiedarbību, pilnveidojot skolēnu novērošanas prasmes un prasmi strādāt ar mikroskopu.

Nepieciešams: 1

 • Mikroskops
 • Lupa
 • Petri trauciņš
 • Priekšmetstikliņš
 • Preparējamā adata
 • Pincete
 • Telpaugs ar kaitēkļiem (baltblusiņas, bruņutis, laputis)

Darba gaita: 2

 1. Klasē vai jebkurā skolas telpā novēro telpaugus. Kādam no tiem iespējams atrast kādu kaitēkli, kurš barojas ar auga lapām un jaunajiem dzinumiem.
 2. Izmantojot preparējamo adatu, pinceti noņem no auga kaitēkli un ievieto to Petri trauciņā
 3. Sagatavo mikroskopu darbam
 4. No Petri trauciņa ar preparējamo adatu izņem kaitēkli un novieto to uz priekšmetstikliņa
 5. Priekšmetstikliņu novieto uz mikroskopa priekšmetgaldiņa un ieslēdz mikroskopa apgaismojumu. Uzgriež mazo (40x) palielinājumu. Ja kaitēklis ir dzīvs, tad jārīkojas ātri, jo tas ātri atstāj objektīva redzeslauku
 6. Skolēni:
 • novēro kaitēkli;
 • izvērtē, kāds attiecību veids pastāv šajā ekosistēmā;
 • veido barības ķēdi un tās turpinājumu

Metodiskās norādes: 3

Ekosistēmā starp dzīvajiem organismiem pastāv daudzveidīgas savstarpējās attiecības. Šajā novērojumā skolēni var pārliecināties par vienu no šo attiecību veidiem – parazītismu, un vienlaicīgi attīstīt prasmi strādāt ar mikroskopu