Karš pret ķīmiskajiem ieročiem (R) NP

Ķīmiskie ieroči, to iedarbība, izmantošanas sekas, aizliegumi un iznīcināšanas paņēmieni.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.