K[CrO3Cl] sintēze NP

Eksperimenta laikā tiek sintezēts K[CrO3Cl]. Eksperimentu var izmantot kā laboratorijas darbu vidusskolā.

Nepieciešams: 1

 • Kālija dihromāts, 25 g;
 • konc. sālsskābe, 27,5 mL;
 • destilēts ūdens, 27,5 mL;
 • vārglāze, 100 mL, 2 gab.;
 • stikla nūjiņa;
 • mērcilindrs, 50 mL;
 • elektriskie svari;
 • elektriskā plītiņa;
 • termometrs;
 • piltuve;
 • filtrpapīrs.

Darba gaita: 2

 1. Nosver 25 g kālija dihromātu.
 2. Ieber nosvērto kālija dihromātu pirmajā vārglāzē.
 3. Ielej 27,5 mL koncentrējas sālsskābes otrajā vārglāzē.
 4. Pielej 27,5 mL destilēta ūdens otrajā vārglāzē un samaisa iegūto šķīdumu ar stikla nūjiņu.
 5. Pielej iegūto sālsskābes šķīdumu no otrās vārglāzes pirmajā vārglāzē ar kālija dihromātu.
 6. Uzsilda iegūto šķīdumu uz elektriskās plītiņas līdz 70 °C temperatūrai.
 7. Atstāj iegūto šķīdumu uz 30 – 60 minūtēm nostāvēties.
 8. Filtrē karsto šķīdumu.
 9. Nosusina iegūtās nogulsnes starp divām filtrpapīra loksnēm.

Metodiskās norādes: 3

Eksperimenta laikā tiek sintezēts  K[CrO3Cl].

K2Cr2O7 + 2HCl -> 2K[CrO3Cl] + H2O

Doto eksperimentu ir ieteicams izmantot praktiskā iznākuma aprēķināšanā.

 

Sagatavoja: Kristīne Juhņeviča, e-pasts kristine.juhnevica@lu.lv

Adaptēts no: Eiropas Sociālā fonda projekts “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās

izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana, pieejams “https://visc.gov.lv/profizglitiba/eksameni/dokumenti/projekts/kim_pke/prakse.pdf

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com