Koncentrētas sērskābes bīstamība E

Demonstrējuma mērķis ir saprotamā un viegli uztveramā veidā parādīt bīstamību, kas var rasties darbā ar koncentrētu sērskābi.

Nepieciešams: 1

 • H2SO4 konc.;
 • cūkas ādas gabaliņš;
 • papīra lapas gabalinš;
 • auduma gabaliņš;
 • Petri trauciņi, 3 gab.;
 • pipete, 2 mL;
 • aizsargbrilles;
 • laboratorijas halāts;
 • cimdi.

Darba gaita: 2

 1. Ieliek pirmajā Petri trauciņā cūkas ādas gabalu, otrajā – auduma gabaliņu un trešajā – papīra lapas gabaliņu.
 2. Uzpilina  koncentrētas sērskābes 3 pilienus uz katra pētāmā parauga.
 3. Novēro paraugu izmaiņas pēc 15 minūtēm un reģistrē novērojumus datu tabulā.

Darba drošība: darbs ir saistīts ar kodīgu vielu, koncentrētu sērskābi, tāpēc jāstrādā uzmanīgi.

Metodiskās norādes: 3

Cūku ādas vietā var izmantot arī citu zīdītāju ādas gabaliņus.

Ja kāds no klasē esošiem skolēniem tiek aicināts palīdzēt, tad jāizvēlas audzēkni, kuram var uzticēt darbu ar koncentrētu sērskābi.

Lai skolotājas demonstrējama galds būtu labāk pārskatāms, var izmantot datu kameru. Taču eksperimenta beigās tomēr pieaicina skolēnus pie galda apskatīties tā rezultātu.

 

Video ar eksperimentu: https://www.youtube.com/watch?v=ykrNBL5WSWk

 

Eksperimenta aprakstu sagatavoja: Valerija Rogovaja, valeryrogovaya@gmail.com