Lapsa-Trusis-Lapa

Šis ir uzdevums, kas aicina aizdomāties par „līdzsvara” nozīmi dabā.

Nepieciešams: 1

 • Šalle vai auduma gabals,
 • zīmulis,
 • papīrs,
 • pulkstenis.

Darba gaita: 2

 1. Sadala dalībniekus aptuveni 3 vienādās grupās – 1. grupa – lapsas, 2. grupa – truši un 3. grupa – lapas.
 2. Dalībnieki, kas ir lapsas, veido apli. Dalībniekiem, kas ir truši, tiek iedota šalle vai auguma gabals, lai izveidotu sev “asti” – viņi atrodas apļa iekšpusē. Dalībnieki, kas ir lapas, stāv ārpus apļa un nedrīkst pārvietoties.
 3. Pirms sāk spēli, izlemj cik kārtas jūs spēlēsiet un cik katra kārta ilgs (piemēram, 6 kārtas un katra kārta ilgs 2-3 minūtes). Katra kārtas sākumā dodiet signālu grupām.
 4. Trušiem jācenšas tikt apļa ārpusē, lai iegūtu lapas (barība)– viņi cenšas noķert lapas tik, cik viņi spēj.
 5. Lapsas cenšas noķert trušus aiz astēm – truši ir drošībā, kamēr tie ir pieliekušies, bet šādi viņi nevar pārvietot lapu.
 6. Lapsas var noķert vienu trusi katrā kārtā. Ja lapsa nenoķer trusi līdz spēles kārta beidzas, lapsa un kļūst par lapu.
 7. Kad laiks spēles kārtas laiks iztek, tā uzreiz beidzas.
 8. Katrs noķertais trusis kļūst par lapsu. Ja trusis nenoķer lapu mēģinot tikt garām lapsām, viņš  kļūst par lapu. Ja trusis tomēr noķer lapu un „apēd”, lapa kļūst par trusi.

Metodiskās norādes: 3

Katras kārtas beigās saskaitiet, cik katrā grupā ir dalībnieki. Kopīgi pārrunājiet, kāpēc katras grupas skaitļi ir atšķirīgi. Ja trušu skaits būs liels, daudzi truši var iet bojā, jo nepietiks pārtikas. Lapsām vieglāk noķert trušus, tad lapsu skaits palielināsies. Ja lapsas ir pārāk daudz, tad nepietiek trušu, lapas iet bojā un kļūst par lapām. Taču ja ir vairāk lapas trušiem ir pārtika un viņu skaits palielināsies.

Sagatavoja: Marta Zedina, martazedina@gmail.com

Adaptēts : No grāmatas „Play, learn and have fun! Environmental Games and Activities for rangers and schools”