Latvijas zemes dzīļu bagātības (R) NP

Latvijas dabas bagātības, derīgie izrakteņi un to izmantošanas iespējas.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.