Magnēta stipruma pārbaude

Izmantojot dažādus magnētus un saspraudes, skolēni pēta un salīdzina to spēju noturēt pēc iespējas lielāku saspraužu skaitu, kā arī informāciju apkopo tabulā.

Nepieciešams: 1

  • Dažādi magnēti, 3 gab.,
  • līmlente,
  • šķēres,
  • saspraudes.

Darba gaita: 2

1. Pielīmē magnēta vienu galu pie galda ar skoču, otram galam pieskaras ar saspraudi, kurai viens gals atlocīts.

2. Vēro, kā magnēts pievelk saspraudi.
3. Saver uz atlocītā gala citas saspraudes tik daudz, kamēr tās atraujas un nokrīt.
4. Saskaita saspraudes, kuras magnēts spēj noturēt (pēdējo neskaita, jo to vairs nenoturēja).
5. Pieraksta rezultātu tabulā.
6. Atkārto eksperimentu ar citiem magnētiem un salīdzina dažādu magnētu spēku.

Metodiskās norādes: 3

Adaptēts pēc I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa „Dabaszinības 4. klasei skolotāja grāmata”, “Lielvārds” 2005.g. (40.lpp.)

Materiālu adaptēja Sarmīte Pelša, sarmite.pelsa@gmail.com

Pilnveidoja: Viktorija Gedrovica, vg18021@edu.lu.lv