Mendeļejevs izveido ķīmisko elementu periodisko tabulu R

Populārzinātniskā raksta saturs: raksts par D. Mendeļejevu un to, kā viņš izveidoja ķīmisko elementu periodisko tabulu.

Metodiskās norādes: 3

Metodiskos paņēmienus kā strādāt ar tekstu skatīt “Mācību metodikas ” sadaļā, kas redzama labajā pusē uzreiz pēc sadaļas “Skolotājiem” atvēršanas.