Metāla termiskā izplešanās

Eksperimentā  novēro, ka metāla priekšmetu sasildot, tie izplešas. Pārtraucot sildīšanu, tie atgūs iepriekšējo izmēru.

Nepieciešams: 1

  • 5 centu monēta,
  • nagliņas, 2 gabali,
  • āmurītis,
  • dēlītis,
  • sērkociņi,
  • svece,
  • pincete.

Darba gaita: 2

  1. Iesit koka dēlītī 2 nagliņas tā, lai attālums strap tām būtu precīzi tik liels, lai  5 centu monētu varētu izbīdīt starp tām.
  2. Turot ar pinceti 5 centu monētu, uzkarsē to sveces liesmā.
  3. Izbīdi karstu monētu starp 2 nagliņām. Vai izdodas?

 

Metodiskās norādes: 3

Monēta izplešas kā jebkurš metāla ķermenis, ja to silda. Līdzīgu parādību var novērot apkārt mums: elektropārvades līnijās – vasarā vadi nokarājas zemāk nekā ziemā, dzelzceļā sliedes – sliežu salaiduma vietas ir šaurākas spraugas vasarā nekā ziemā.

 

Adaptēts pēc: „No rotaļām uz zināšanām” H. J. Press, R., Zvaigzne 1990.

Sagatavoja: Ingrīda Vaisjune 

Pilnveidoja: Ābels Vatuļins