Molibdēndzeltenā sentēze

Eksperimenta laikā tiek sintezēta dzeltenā krāsviela. Darbs var tikt izmantots kā laboratorijas darbs vidusskolā. 

 

Nepieciešams: 1

 • Amonija molibdāta šķīdums, 30 mL, 5%;
 • nātrija fosfāta šķīdums, 10 mL, 15%;
 • koncentrēta slāpekļskābe, 1 – 2 mL;
 • amonija nitrāts, 0,5 – 1 g;
 • vārglāzes, 100 mL, 2 gab.;
 • mērcilindrs, 50 mL;
 • elektriskā plītiņa;
 • piltuve;
 • filtrpapīrs.

Darba gaita: 2

 1. Ielej 100 mL vārglāzē 30 mL 5 % amonija molibdāta šķīduma.
 2. Pievieno amonija molibdāta šķīdumam 10 mL 15% nātrija fosfāta šķīdumu.
 3. Piepilina 1-2 mL konc. slāpekļskābes šķībumu.
 4. Pievieno 0,5-1 g amonija nitrāta.
 5. Karsē šķīdumu uz elektriskās plītiņas 10–15 minūtes.
 6. Novēro dzelteno nogulšņu veidošanos.
 7. Filtrē iegūto šķīdumu.

Darba drošība: eksperiments jāveic velkmes skapī.

Metodiskās norādes: 3

Sintēzes laikā tiek iegūta ūdenī mazšķīstošā viela, kuru var izmantot kā krāsvielu.

Reakcijas vienādojums:

Na3PO4 + 12(NH4)2MoO4 + 24HNO3 → (NH4)3PMo12O40 + 3NaNO3 + 21NH4NO3 + 12H2O

 

Pilnveidoja: Marija Marika Šķestere, marikaskestere@gmail.com